The journal „A. D. Xenopol” Institute of History Yearbook  publishes original works, both in Romanian and in other languages of international circulation (English, French and German) from various fields of historical research. Particularly, the topics cover the Romanian history from the Middle Ages to the present. In addition to the results of the research activity of the members of the Institute and other colleagues from research centers from Romania and abroad,  „A. D. Xenopol” Institute of History Yearbook publish papers from conferences held in Iași, book reviews and bibliographic notes.

Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” publică lucrări originale, atât în limba română, cât și în alte limbi de circulație internațională (engleză, franceză și germană) din diverse domenii ale cercetării istorice. În special, subiectele acoperă istoria spațiului românesc, dar nu numai, principalele direcții de cercetare analizate de autori fiind: istoria evului mediu, a modernității românești, istoria culturii, a relațiilor internaționale, dar și istoria recentă, dezbateri istoriografice ori publicarea surselor istorice inedite. Pe lângă rezultatele activității de cercetare a membrilor Institutului și a altor colegi de la centrele de cercetare din țară și străinătate, în paginile anuarului sunt publicate lucrări ale unor conferințe desfășurate la Iași, recenzii de carte și note bibliografice.