» O revistă de istorie la semicentenar (ALEXANDRU ZUB), p. 1-3

STUDII ŞI ARTICOLE

EVUL MEDIU
» ANDREI SĂLĂVĂSTRU, Influenţe medicale în gândirea politică medievală şi premodernă din Europa occidentală (secolele XII-XVII), p. 5-17
» ȘERBAN TURCUȘ, Noi ipoteze documentare referitoare la contextul și substratul emiterii diplomei cavalerilor ioaniți, p. 19-30
» GÜNES ISIKSEL, Diplomatie, guerre et commerces: sur la genèse de l’État Ottoman, p. 31-47
» ALEXANDRU SIMON, Valahii şi domnii lor în războiul veneto-otoman (1499-1503), p. 49-61
» LIVIU CÎMPEANU, Contribuţii la istoria domniei lui Ştefăniţă Vodă (1517-1527). Date noi privitoare la relaţiile sale cu tătarii (1521) şi cu Radu de la Afumaţi (1526), p. 63-76
» CĂTĂLINA CHELCU, „Şi m-am plătit dentr-această nevoie”. Consecinţe economice ale răscumpărării pedepsei în Moldova (secolele XVI-XVII), p. 77-97

ISTORIE MODERNĂ
» ALEXANDRU GAVRIŞ, Nicolae Blaremberg, „năravul citaţiunilor” şi destinul intelectual al junei drepte, p. 99-116
» MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU, Oraşul Cernăuţi şi importanţa sa naţională, politică şi culturală pentru români, p. 117-137
» HADRIAN GORUN, Guvernul Alexandru Averescu şi alianţa cu Antanta în Primul Război Mondial. Mărturii documentare franceze, p. 139-147

RELAȚII INTERNAȚIONALE
» VENIAMIN CIOBANU, Debutul insurecţiei poloneze din noiembrie 1830, în viziunea unui diplomat englez, p. 149-176
» ANCUȚA VLAS, Cancelari și dragomani în cadrul postului consular francez de la Iași în prima jumătate a secolului XIX, p. 177-185
» LIVIU BRĂTESCU, Romania and Austria-Hungary History, Politics and Diplomacy (1878-1888), p. 187-198
» TUDOR DUZINSCHI, O ipostază a încleştării prestigiilor: Canalul Sulina în politica mondială a Marii Britanii (mijlocul secolului XIX), p. 199-205
» PAUL NISTOR, O relaţie dificilă: România şi Naţiunile Unite în 1948, p. 207-220

ISTORIE RECENTĂ
» ADRIAN VIŢALARU, Legaţia României de la Berna şi propaganda românească în Elveţia, în primul deceniu interbelic, p. 221-235
» DIANA-MIHAELA PĂUNOIU, Funcţionarii publici ”în sărbătoare” şi propaganda carlistă între 1938-1940 (ţinutul Olt), p. 237-246
» SORIN D. IVĂNESCU, Acţiuni de infiltrare a Ministerului de Interne după 23 august 1944, p. 247-258
» MIOARA ANTON, Oameni mici și necăjiți. Scrisori către putere. 1948-1964, p. 259-275
» ALEXANDRA TOADER, Biografiile lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, între popularizarea de primă instanță şi construcția unui cult al personalității, p. 277-292

ISTORIA CULTURII
» ALEXANDRU-FLORIN PLATON, „Corpul națiunii” și „corpul politic” în unele texte din prima jumătate a secolului XIX din Țara Românească și Moldova. Considerații preliminare, p. 293-304
» LEONIDAS RADOS, Între aplecarea spre învățătură și utilitatea civică: studiile teologice ale lui Constantin Erbiceanu la Atena (1865-1868), p. 305-319
» MIHAI CHIPER, „Onoarea trădătorilor”: cazurile general Alexandru Văitoianu și Al. Tzigara-Samurcaș, p. 321-342
» DAN PRODAN, Istorici români și istorii ale Imperiului Otoman. Nicolae Iorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, nach den quellen dargestellt − sinteză centenară (1913-2013), p. 343-353
» GEORGE ENACHE, Episcopul Vartolomeu Stănescu, promotor al „creştinismului social” în România interbelică (I), p. 355-370

NUMISMATICĂ
» VIOREL M. BUTNARIU, Cu privire la problema editării unui „Lexicon Numismatic pentru Moldova (1359-1859)” (IV), p. 371-402

DOCUMENTE
» ARCADIE M. BODALE, Câteva documente moldovenești privitoare la Schitul Mare din Galiția, păstrate la Österreichisches Staatsarchiv din Viena (1659-1757), p. 403-412
» DUMITRU VITCU, Hotarnica unor moşii ale mănăstirii Suceviţa din anul 1787 (Ibăneşti, Măgura şi Cristineşti), p. 413-432

DEZBATERI ISTORIOGRAFICE
» Despre editarea surselor istoriei recente (CĂTĂLIN BOTOŞINEANU, ADRIAN CIOFLÂNCĂ, ANDI MIHALACHE, DORIN DOBRINCU), p. 433-439

» NOTE BIBLIOGRAFICE
» REVISTA REVISTELOR
» VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Activitatea Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” în anul 2012 (CĂTĂLINA ELENA CHELCU, BOGDAN-ALEXANDRU SCHIPOR), p. 471-480

» IN HONOREM
Un patriarh al istoriografiei naţionale: academicianul Dan Berindei (DUMITRU VITCU), p. 481-486

» IN MEMORIAM
Acad. Mircea Petrescu-Dîmbovița: periplu ego-istoric (ALEXANDRU ZUB), p. 487-489
Profesorul Dumitru Năstase: un gând pios și deferent (ALEXANDRU ZUB), p. 490

» Sommaire