STUDII ŞI ARTICOLE

EVUL MEDIU
» ADRIAN IONIŢĂ, BEATRICE KELEMEN, ALEXANDRU SIMON, Între Negru Vodă şi Prinţul Negru al Ţării Româneşti: Mormântul 10 din Biserica Sfântul Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeş, p. 1-44
» LAURENŢIU RĂDVAN, The Emergence of the Medieval Towns in the Romanian Principalities. Romanian Historiography of the Twentieth Century, p. 45-58
» LIVIU CÎMPEANU, Contribuţii la istoria relaţiilor moldo-polono-otomane în perioada 1485-1497, după un nou izvor istoric: Jurnalul Campaniei Cavalerilor Teutoni în Polonia şi Moldova la 1497, scris de Liborius Nacker, p. 59-71

DIN VEACUL FANARIOT
» CĂTĂLINA CHELCU, Mărturii despre pedepsirea celor ce „s-au făcut cătane” în domnia lui Mihai Racoviţă, p. 73-79
» SORIN GRIGORUŢĂ, Aspecte din viaţa şi activitatea unui doctor de la curtea lui Grigore al III-lea Ghica. Doctorul Fotache, p. 81-91
» MIHAI MÎRZA, O ctitorie şi doi ctitori din secolul XVIII. Dosarul zidirii, înfiinţării şi înzestrării mănăstirii Precista Mare din Roman, p. 93-127

POLITICĂ ȘI SOCIETATE ÎN SECOLUL XIX
» ANCUŢA VLAS, Staroşti francezi din Moldova în prima jumătate a secolului XIX, p. 129-138
» SIMION-ALEXANDRU GAVRIȘ, Candidatura lui Grigore Mihail Sturdza la tronul Moldovei: premise (1856-1858), p. 139-155
» MIHAI CHIPER, Olteni contra evrei la Iași. Lecția unei colonizări economice eșuate (1882-1884), p. 157-181
» LIVIU BRĂTESCU, Liberalismul românesc și tentațiile sale conservatoare (1884-1888), p. 183-192

MARELE RĂZBOI
» GHEORGHE CLIVETI, Originile și responsabilitățile Primului Război Mondial la un bilanț istoriografic centenar, p. 193-212
» CLAUDIU-LUCIAN TOPOR, Diplomația germană și neutralitatea românească (1914-1916), p. 213-224
» ALEXANDRU ZUB, Istorici români în Marele Război, p. 225-237

RELAȚII INTERNAȚIONALE
» VENIAMIN CIOBANU, O problemă litigioasă în raporturile suedo-turce: navigaţia vaselor comerciale suedeze pe Marea Neagră (1821-1827), p. 239-252
» VERONICA TURCUȘ, ȘERBAN TURCUȘ, Un episod diplomatic tulburător: închiderea Legației române pe lângă Sfântul Scaun (ianuarie 1948), p. 253-260
» PAUL NISTOR, Semnele „dezgheţului”. Relaţiile României comuniste cu Statele Unite ale Americii în 1954, p. 261-274

ISTORIA CULTURII
» GEORGE ENACHE, Episcopul Vartolomeu Stănescu, promotor al „creştinismului social” în România interbelică (II), p. 275-290
» ALEXANDRU ISTRATE, Note despre restaurările coordonate de Lecomte du Noüy la Trei Ierarhi și Sf. Nicolae Domnesc, p. 291-313
» CĂTĂLINA MIHALACHE, Şcoala din Basarabia în anii 1918−1923. O istorie uitată, p. 315-350
» SORIN D. IVĂNESCU, Scrisoarea, secretul, cenzura. Securitatea şi supravegherea corespondenţei în timpul regimului comunist, p. 351-360
» DUMITRU VITCU, Inadvertenţe istorice gravate în marmură la Cazarma Mare de la Copou, p. 361-368

DOCUMENTE
» PETRONEL ZAHARIUC, GHEORGHE LAZĂR, Documente din secolele XVII-XVIII privitoare la istoria mănăstirii Golia şi a satului Cajba (ţinutul Iaşi), p. 369-391
» ADRIAN-BOGDAN CEOBANU, Câteva documente otomane privitoare la relaţiile româno-ruse (mai-iunie 1914), p. 393-402
» SORIN CRISTESCU, Proiectul de căsătorie al prinţului Carol al II-lea cu una dintre fiicele ţarului Nicolae al II-lea, p. 403-421

» RECENZII
» NOTE BIBLIOGRAFICE
» REVISTA REVISTELOR
» VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

» IN HONOREM: Ioan Caproşu – 80. Abnegaţie, rigoare şi responsabilitate (DUMITRU VITCU), p. 477-484

» CONTENTS