Coordonatori: Ioan Aurel POP, Gheorghe CLIVETI

» LUCA DIACONU, Curțile domnești de la Botoșani. Contribuții la istoria orașului și la stabilirea unei noi atestări documentare a acestuia, p. 1-42
» IOAN-AUREL POP, ALEXANDRU SIMON, Hungaria, Polonia, Dacia et Crouatia: Veneţia, Casa de Habsburg şi Moldova la sfârşitul secolului XV, p. 43-89
» SIMION-ALEXANDRU GAVRIȘ, Din istoria familiei Catargiu: marele vornic Ștefan (1777-1842), p. 91-103
» REMUS TANASĂ, Românii şi Comitetul Central Democratic European de la Londra (1850-1853), p. 105-123
» ROXANA MONAH, Illustrer l’histoire: Charles Yriarte et la guerre de Tetouan, p. 125-138
» ADINA LUCACI-DIACONIŢA, Din activitatea consulilor englezi în Principatele Unite între anii 1859 și 1862, p. 139-146
» AUREL URSU, Organizarea sistemului penitenciar în perioada domniei lui Al. I. Cuza, p. 147-163
» GHEORGHE CLIVETI, “Reînnoirea” din 1892 a tratatelor României cu puterile Triplei Alianțe – în termeni de Realpolitik și în cod de onoare al oamenilor de stat, p. 165-200
» IUSTIN GHERMAN, Între reformă și moderație. Legea învățământului profesional din 1893, p. 201-216
» ANA-GABRIELA DRAHTA, Tudor Flondor, creator şi promotor al muzicii naţionale, p. 217-227
» IANA BALAN, Vizita țarului Nicolae al II-lea la Constanța din iunie 1914, p. 229-251
» GABRIEL ASANDULUI, A. C. Cuza – profesor la Universitatea din Iaşi, p. 253-278
» PHILIPPE HENRI BLASEN, Suceava Region, Upper Land, Greater Bukovina or just Bukovina? Carol II’s Administrative Reform in North-Eastern Romania (1938-1940), p. 279-286
» RUXANDRA ALEXIANU, Romania and the Transnistrian War, p. 287-297
» GABRIEL BADEA, Antiistorismul lui Mircea Eliade reflectat în proza sa criptografică, p. 299-309
» SIDONIA GRAMA, Memoria socială ca palimpsest: un proiect epistemic de istorie orală, p. 311-323
» ANDI MIHALACHE, Cunoaștere, memorie, istorie: periplu istoriografic, p. 325-370

» CONTENTS