STUDII ŞI ARTICOLE

EVUL MEDIU
» ADRIAN IONIŢĂ, BEATRICE KELEMEN, ALEXANDRU SIMON, De la Biserica Argeş I la Biserica Argeş II: vremea Ţării Româneşti şi a Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc, p. 1-52
» DANIEL MIREA, Vladislav voievod și „lămurirea unei enigme istorice”, p. 53-78
» IULIANA STAVARACHI, Meșteșugari și negustori în mahalaua Muntenimii din secolul XVII până la instituirea Regulamentului Organic. Distribuire spațială și cronologică, p. 79-100

DREPT, ECONOMIE, SOCIETATE
» MIHAI MÎRZA, Încălcări ale dreptului de ctitorie: procesele dezînchinării mănăstirii Precista Mare din Roman (secolele XVIII-XIX), p. 101-153
» SORIN GRIGORUŢĂ, O carte de judecată privitoare la pretențiile mănăstirii Trei Ierarhi asupra moșiilor Mircești și Cozmești (1837), p. 155-183
» LORÁND L. MÁDLY, FRITZ MITTHOF, Situația juridică a comorilor găsite la începutul secolului XIX. Dreptul asupra bunului găsit și practica acestuia, p. 185-194
» LAURA STANCIU, Relația dintre Mitropolia de Ezstergom și Biserica Română Unită din Transilvania: episodul din 1850, p. 195-207

AVATARURILE MODERNIZĂRII
» MARIUS CHELCU, Procopie Florescu: portretul unui funcţionar din secolul XIX, p. 209-220
» DIONISIE LIBONI, Între deziderate și realizări: modernizarea birocratică din timpul ministeriatului lui Lev Perovski (1841-1852), p. 221-228
» COSMIN MIHUŢ, Partida Naţională din Ţara Românească (1837-1840). Identitate ideologică şi manifestări în spaţiul public, p. 229-244
» MIHAI CHIPER, „Iașii sub cuțitul hahamului”. Antisemitism economic în prohibiția cărnii trif (1867-1868), p. 245-268
» ANDREI CUŞCO, „Chestiunea bisericească” în Principatele Unite şi Regatul României în oglinda discursului imperial rus (1860-1914): între continuitate şi transformare, p. 269-285

RELAȚII INTERNAȚIONALE
» BOGDAN-ALEXANDRU SCHIPOR, Ocupaţia germană a Letoniei, 1941-1944. Câteva aspecte controversate, p. 287-301
» VERONICA TURCUȘ, Un document diplomatic secret despre planificări ale abdicării regelui Mihai, p. 303-309
» PAUL NISTOR, Relaţiile dintre Statele Unite ale Americii şi România comunistă în 1957, p. 311-330

TRECUTUL RECENT
» GABRIELA GRUBER, Gheorghe Brătianu, acțiune și destin politic după revenirea în Partidul Național Liberal (1938-1953), p. 331-365
» MIHAELA BOTNARI, Colaborarea româno-sovietică în domeniul educației. Studenții români în URSS (1946-1956), p. 367-381
» SORIN D. IVĂNESCU, Implicarea Securităţii în procesul de colectivizare a agriculturii din România, p. 383-396
» ALEXANDRA TOADER, O „anatomie” a manifestelor anticomuniste din anii ’40-’50, p. 397-407
» AURELIA VASILE, Réseaux et stratégies pour la diffusion du cinéma roumain en France de 1950 à 1954, p. 409-423
» CRISTINA PREUTU, Strategii politice cu privire la introducerea televiziunii color în România comunistă, p. 425-437

» RECENZII

» NOTE BIBLIOGRAFICE

» REVISTA REVISTELOR

» VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

» IN MEMORIAM
Acad. Camil Mureșanu (ALEXANDRU ZUB), p. 487-488
Veniamin Ciobanu (ALEXANDRU ZUB), p. 489-490

» CONTENTS