STUDII ŞI ARTICOLE

ANTIC, MEDIEVAL, PREMODERN
» IOAN-AUREL POP, ALEXANDRU SIMON, Valahii şi iobagii regelui: despre singurul oraş – „de ţară” – al românilor din Ungaria, p. 1-8
» PETRONEL ZAHARIUC, Colegiul de la Cotnari – o primă încercare de organizare a învăţământului public în Moldova, p. 9-19
» OLIMPIA MITRIC, Semnături și deprinderi grafice în colecțiile bibliotecii Mănăstirii Sucevița, p. 21-31
» HARALD HEPPNER, Le rôle du XVIIIe siècle pour l’Europe du Sud-Est, p. 33-39

IMAGINI ȘI IDENTITĂȚI
» DINU BALAN, „Neamul românesc” și imaginea Bisericii Catolice din România în timpul arhiepiscopului Raymund Netzhammer (1905−1924), p. 41-73
» HANS-CHRISTIAN MANER, „Rumänisches Spezifikum“ und nationales Prestige. Anmerkungen zum kulturellen Standort der Rumänen, p. 75-85
» ALEXANDRU ZUB, Temps et propension eschatologique dans les premières décennies du XXe siècle, p. 87-100

MODERNITATEA
» SIMION-ALEXANDRU GAVRIȘ, Lascăr Catargiu și „versiunea conservatoare” a unionismului moldovenesc (1855−1859), p. 101-116
» MIRCEA-CRISTIAN GHENGHEA, „Bucăţi alese din plagiatura română” la finele veacului al XIX-lea, p. 117-125
» PAUL E. MICHELSON, George Enescu in Wartime Iași, 1916−1919, p. 127-139

BIOGRAFII ȘI STATUI
» DUMITRU VITCU, Bicentenar Mihail Kogălniceanu. Adnotări și rectificări biografice, p. 141-161
» LIVIU BRĂTESCU, Eugeniu Carada (1836−1910): acţiuni politice şi raportarea posterităţii la moştenirea sa, p. 163-177

RELAȚII INTERNAȚIONALE
» GHEORGHE CLIVETI, „Criza orientală” și implicațiile neutralității României (ianuarie−iulie 1876). Note istoriografice și recurs documentar, p. 179-213
» HELMUT RUMPLER, Der „Tag von Constanza”. Österreich-Ungarn und Rumänien in der Julikrise 1914, p. 215-221
» CĂTĂLIN TURLIUC, Conferinţa de Pace de la Paris (1919–1920) şi noua ordine mondială. Perspective româneşti, p. 223-228
» PAUL NISTOR, Marea Britanie la începutul Războiului Rece: interese, vulne-rabilităţi şi atitudinea faţă de Uniunea Sovietică, p. 229-246

ISTORIE RECENTĂ
» RADU FLORIAN BRUJA, Cultură şi propagandă. Asociaţia culturală slovaco-română, p. 247-263
» GHEORGHE ONIȘORU, Considerații privind mișcarea comunistă în România interbelică, p. 265-271
» MARIUS IULIAN PETRARU, Romania’s Calvary: From Antonescu’s Political Regime to Popular Democracy (1944–1948), p. 273-282
» SORIN D. IVĂNESCU, Activitatea Miliţiei în primul deceniu de funcţionare, 1949−1959, p. 283-290
» ALEXANDRU-FLORIN PLATON, Corp și putere în regimul comunist. O relectură antropologică a cultului leninist al personalității, p. 291-304

ISTORIE REGIONALĂ
» HARIETA MARECI SABOL, De la tămăduitorul local, la medicul cu diplomă. Leacuri și tratamente în Bucovina secolului al XIX-lea, p. 305-317
» LIGIA-MARIA FODOR, Institutele private de formare a învăţătoarelor în Bucovina habsburgică, p. 319-338
» IULIA-ELENA ZUP, Aurel Onciul şi chestiunea limbilor în Imperiul Habsburgic, p. 339-347
» ANDREI CORBEA-HOISIE, Czernowitzer deutschsprachige Presse vor und nach dem 1. Weltkrieg, p. 349-357
» ION LIHACIU, Repere ale „câmpului cultural” de limbă germană din Bucovina, p. 359-367

DOCUMENTE
» COSMIN MIHUȚ, „Mult iubite prietine şi nepoate”. Câteva scrisori inedite ale lui Ion Câmpineanu către Ion Ghica, p. 369-391

» RECENZII

» VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

» IN MEMORIAM
Krista Zach, o adevărată prietenă a României și a Iașului (FLAVIUS SOLOMON), p. 423-424

» CONTENTS