STUDII ŞI ARTICOLE

IDEI, MORAVURI, INSTITUȚII
» DUMITRU VITCU, Tribulaţiile unui divorţ în înalta societate moldavă la 1837, p. 1-17
» ȘTEFAN BÂRSAN, Eugeniu Carada la Paris (1880−1882), p. 19-30
» IUSTIN GHERMAN, Legea maximului taxelor și contribuțiilor comunale din 1893 în retorica politică conservatoare și liberală, p. 31-50
» DANIELA BALAN, Alexandru Marghiloman şi doctrina conservatoare. Tradiţia, proprietatea şi religia, p. 51-62
» ANDREI FLORIN SORA, În slujba cui? Administraţia şi funcţionarii publici în „România ocupată”, 1916−1918, p. 63-87

NOI ȘI EUROPA
» REMUS TANASĂ, Ecouri ale expediției lui Giuseppe Mazzini din Savoia în “Albina Românească” de la Iași (1834), p. 89-95
» ADRIAN-BOGDAN CEOBANU, “Băieții cu pricopseală” din diplomația românească (1878−1885). Note pe marginea Anuarelor Personalului Representațiunii României în străinătate din anii 1881, 1882, p. 97-111
» ALEXANDRU ZUB, Discursul unionist în cheie serială, p. 113-116
» AGATA ŻABIEREK, KRZYSZTOF ŻABIEREK, Romanian occupation of Pokuttya in 1919, p. 117-122
» ELINOR DANUSIA POPESCU, Consulats et consuls honoraires de Roumanie dans les grandes puissances ouest-europeennes entre les deux guerres mondiales. Etude de cas: l’allemagne, p. 123-140
» ADRIAN VIȚALARU, From Alexandru G. Florescu to Gheorghe Grigorcea. The Chiefs of Diplomatic Mission of Romania in Poland (1919−1939), p. 141-150

ISTORIA CULTURII
» CLAUDE-GILBERT DUBOIS, Entre mythe et histoire, histoire revisee des «dix fleaux». Les «persécutions» des chrétiens dans les premiers siècles de L’empire Romain, p. 151-177
» ȘTEFAN PETRESCU, Grecii din România: însemnările de călătorie ale unui jurnalist atenian la sfârșitul secolului al XIX-lea, p. 179-193
» ANA LAURA BULIGA, Prezenţe teatrale italiene pe scenele bucureştene (secolele XIX−XX), p. 195-205
» CĂTĂLINA MIHALACHE, Costumul „naţional” românesc: geneza unui simbol identitar, p. 207-228

ANII COMUNISMULUI
» ALEXANDRA TOADER, Discrepanţa dintre imaginea reală şi cea fabricată a reprezentanţilor puterii în primii ani ai regimului comunist din România, p. 229-237
» VERONICA TURCUȘ, ŞERBAN TURCUŞ, Negocieri privind redeschiderea Bisericii Italiene din Bucureşti în timpul regimului ateocrat, p. 239-271
» SORIN D. IVĂNESCU, Supravegherea operativă (filajul) şi investigaţiile efectuate de Securitate în perioada 1948−1958, p. 273-284

DEZBATERI ISTORIOGRAFICE
» ANDI MIHALACHE, Hermeneutică și istorie: cazul Hans Georg Gadamer, p. 285-316
» ASTRID CAMBOSE, „Răsfulgerații”: istoria oficială și contraistoriile ei. Memorialistica, istoria orală, reportajul de actualitate și circulația informației în media online, surse concurente ale unei arhive în curs de constituire, p. 317-334

DOCUMENTE
» PETRONEL ZAHARIUC, O contribuție la istoria mănăstirii Neamț. Două izvoade cu odoarele ei (1800 și 1856), p. 335-369

» RECENZII

» VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

» CONTENTS