STUDII ŞI ARTICOLE

EVUL MEDIU
» ALEXANDRU SIMON, Moldova și voievodul ei în discuțiile regelui Matia Corvin cu legatul papal Angelo Pecchinoli, p. 1-47
» PETRONEL ZAHARIUC, Contribuții la istoria satelor din ținuturile Hotin și Dorohoi ale mănăstirii Todireni, metoc al mănăstirii Sf. Pavel de la Muntele Athos, p. 49-66
» IOAN-AUGUSTIN GURIȚĂ, Contribuţii la biografia unui ierarh din Moldova veacului al XVI-lea: Nicanor, mitropolitul Sucevei, p. 67-82

ISTORIE MODERNĂ
» LIVIU BORDAŞ, Dora d’Istria și chestiunea originii familiei Ghica, p. 83-101
» RALUCA-NICOLETA PLIAN, Secvențe din activitatea spitalelor rusești prezente în orașul Iași în perioada Războiului de Independență, p. 103-119
» NINA-MIHAELA CIOBOTARU-GAVRIL, Alexandru Em. Lahovari: ministru la Paris „în vremuri de război” (1914-1917) (I), p. 121-150

ISTORIE RECENTĂ
» IONEL DOCTORU, Activitatea lui Constantin Diamandi în contextul negocierii Tratatului franco-român (1924-1926), p. 151-171
» CRISTIAN CONSTANTIN, În numele regelui: serviciul de (contra)informații și propagandă al Gărzilor Naționale din ținutul Dunărea de Jos (1939-1940), p. 173-196
» SORIN D. IVĂNESCU, Conținutul și formele represiunii în România anilor 1948-1958, p. 197-207

ISTORIA CULTURII
» VALENTIN MAIER, Înființarea Facultăților de Medicină Veterinară și de Farmacie în cadrul Universității din București, p. 209-227
» IONUȚ NISTOR, MARIAN HARIUC, Rumänische Studenten an deutschen Universitäten im ersten Zwischenkriegsjahrzehnt, p. 229-252
» STEFAN LEMNY, Alphonse Dupront în România: 1932-1940/41, p. 253-277
» ASTRID CAMBOSE, Ce nu spune etnologul. Dileme etice în redarea interdeterminărilor subiect – obiect – context, în cercetarea de teren, p. 279-286
» ANDI MIHALACHE, Nume, corpuri, cicatrici: schiță de antropologia absenței, p. 287-307

DEZBATERI ISTORIOGRAFICE
» PETRONEL ZAHARIUC, Despre ușurința dobândirii „gloriei” prin edițiile de documente, cu doar un studiu de caz (o ediție „monumentală” Cantemir), p. 309-316
» GHEORGHE CLIVETI, Luptă literară și nou ideal național în iorghiene articole de la „Sămănătorul”, p. 317-340

» RECENZII

» CONTENTS