» Alexandru Zub – 85 (GHEORGHE CLIVETI), p. 1-8
» Omagiu academicianului Alexandru Zub, la împlinirea vârstei de 85 de ani (DUMITRU VITCU), p. 9-22

STUDII ŞI ARTICOLE

EVUL DE MIJLOC
» ALEXANDRU SIMON, A doua venire a lui Mehmed al II-lea în Moldovia în anul 1476, p. 23-32
» CRISTIAN ANTIM BOBICESCU, Considerații preliminare cu privire la raporturile lui Luca Stroici cu Jan Zamoyski, p. 33-41
» CĂTĂLINA CHELCU, Iconomia bisericească, unul dintre temeiurile justiției penale în Moldova, p. 43-61

DEMOGRAFII ȘI EPIDEMII
» SORIN GRIGORUȚĂ, Scrisori din vremea ciumei, p. 63-75
» SILVIU VĂCARU, Armenii în statisticile oficiale ale Moldovei (1820−1832), p. 77-85

LA VREMURI NOI
» DUMITRU VITCU, Regulamentul Organic al Moldovei. Geneză, orizont politic, conținut și semnificații, p. 87-113
» PAUL E. MICHELSON, The Modern History of Romania in Five Postage Stamps (or Key Turning Points in Modern Romanian History), p. 115-127

ACTORII MODERNITĂȚII NOASTRE
» ANDREI-OCTAVIAN VITCU, Un profil antreprenorial din Moldova epocii regulamentare: Anastasie Bașotă, p. 129-135
» GHEORGHE-FLORIN ȘTIRBĂȚ, „Cel mai talentat membru al grupului Vernescu”: Alexandru Enacovici și activitatea sa politică (1888−1891), p. 137-161
» DANIELA BALAN, Opoziție și putere la cumpăna dintre secole. Cazul lui Alexandru Marghiloman, p. 163-207

ÎN UMBRA MARILOR VESTIGII
» PETRONEL ZAHARIUC, O lumină în hotarul Iașilor – mănăstirea Aron Vodă, p. 209-245
» LAURENȚIU RĂDVAN, MIHAI ANATOLII CIOBANU, 1807, un an și trei planuri pentru Iași: al orașului, al curții și palatului domnesc, p. 247-273

NOI ȘI LUMEA
» REMUS TANASĂ, În căutarea revoluției: Mazzini și românii, p. 275-289
» DINU BALAN, Campania militară a României în Bulgaria și pacea de la București (1913) în presa românească. Studiu de caz: cotidianul „Adevărul”, p. 291-304
» BOGDAN SCHIPOR, 1940: sfârșitul Letoniei, sfârșitul unor misiuni diplomatice. Grigore Niculescu-Buzești și Ludvigs Ekis în fața drumului spre casă, p. 305-314
» PAUL NISTOR, Pași către apropierea româno-americană. Anul 1961 și vizita în SUA a delegației economice românești, conduse de vicepremierul Alexandru Moghioroș, p. 315-328
» DANIEL FILIP-AFLOAREI, Relații româno-polone la începutul regimului Jaruzelski (1981−1983), p. 329-341

TRECUTUL ÎN DISPUTĂ
» ANDI MIHALACHE, Pentru o istorie socială a privirii: adnotări la dosarul de poliție al lui Nicolae Iorga, p. 343-366
» MARIAN HARIUC, Ecouri interne ale disputelor istoriografice româno-maghiare din anii ’60, p. 367-378

DOCUMENTA
» NICOLETA STAN-ȚURCANU, Un mănunchi de scrisori adresate de Dimitrie A. Sturdza lui Titu Maiorescu, p. 379-382

» RECENZII
» REVISTA REVISTELOR
» VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ
» IN MEMORIAM

» CONTENTS