A. D. XENOPOL – 100 DE ANI DE LA MOARTE

» ALEXANDRU ZUB, „Omul acesta a fost lumină”, p. 1-6
» STEFAN LEMNY, A. D. Xenopol et « Le Courrier européen », p. 7-16
» GHEORGHE CLIVETI, Timpuri moderne, timpuri contemporane… în Istoria românilor din Dacia Traiană. Note preliminare lecturii, p. 17-43

STUDII ŞI ARTICOLE

ISTORIE MEDIEVALĂ
» ALEXANDRU SIMON, În vara anului 1466: ridicarea athonită a lui Ştefan al III-lea cel Mare şi prăbuşirea otomană a atletului Gheorghe Castriota Skanderbeg, p. 45-64
» IOAN-AUREL POP, ALEXANDRU SIMON, Arbitrajul de la Foligno din 1476: l’Ungaro o il Valacho?, p. 65-80

ISTORIE MODERNĂ
» CRISTIAN PLOSCARU, Regulamentele Organice și istoria constituțională: Principatele Române de la „țări închinate, nesupuse cu sabia” la autonomia politică (1822–1828), p. 81-99
» GHEORGHE-FLORIN ȘTIRBĂȚ, „Cel mai talentat membru al grupului Vernescu”: Alexandru Enacovici și activitatea sa politică (1888–1891) (II), p. 101-127
» NICOLETA STAN-ȚURCANU, Dimitrie A. Sturdza către Alexandru și Elsa Sturdza, p. 129-143
» THEODOR SMEU, Ultimii ani ai Comisiei Mixte a Prutului și lichidarea sa (1914–1918), p. 145-155
» MIHAI-ȘTEFAN CEAUȘU, Germanii din Bucovina și unirea provinciei cu Regatul României, p. 157-167

ISTORIE SOCIALĂ
» SORIN GRIGORUȚĂ, Medici și organizare medicală în Moldova (1828–1834), p. 169-180
» CONSTANTIN BĂRBULESCU, Țăranii lui Costache Negruzzi, p. 181-195
» LIVIU BRĂTESCU, Problema evreiască la sfârșitul secolului al XIX-lea, p. 197-215

ISTORIA CULTURII
» ALEXANDRU ISTRATE, Miturile merg la școală. Istorie și memorie la începuturile modernității românești, p. 217-240
» ANDI MIHALACHE, O istoriografie a operei brâncușiene. Masa Tăcerii: lecturi paralele, sensuri adiacente, p. 241-272
» ASTRID CAMBOSE, Exercițiul memoriei şi renegocierea identităţii post-deportare la românii basarabeni, p. 273-284

RELAȚII INTERNAȚIONALE
» DUMITRU VITCU, Periplul dunărean al unui corespondent american de război. De la Porțile de Fier, la Sulina, în primăvara anului 1877, p. 285-302
» CRISTIAN CONSTANTIN, Compania olandeză Bunge la Dunărea de Jos (1930–1948), p. 303-319
» ALIN BOGDAN SĂMUȘAN, Relații româno–nord-coreene între 1948 și 1953, p. 321-339
» PAUL NISTOR, Privind dincolo de Cortina de Fier: negocierile inter¬guver-namentale româno-americane (mai–iunie 1964), p. 341-368

ISTORIE RECENTĂ
» DINU BALAN, Din publicistica lui Mariu(s) Theodorian Carada. Colaborarea la „Decalogul”, p. 369-386
» CONSTANTIN MIHAI, Regenţa Patriarhală: Nae Ionescu în conflict cu Miron Cristea, p. 387-395
» AGATA ŻABIEREK, Polish Pilots that Died in Romania 1939–1940, p. 397-400
» SORIN D. IVĂNESCU, Trupele de Securitate în România „democrat-populară”, p. 401-408

DEZBATERI ISTORIOGRAFICE

» IOAN-AUGUSTIN GURIȚĂ, Un text polemic din a doua jumătate a veacului al XVIII-lea și semnificațiile sale, p. 409-430

DOCUMENTA

» VALENTIN MAIER, Surse „noi” pentru cercetarea și valorificarea istoriei Universității din București, p. 431-441

» RECENZII
» REVISTA REVISTELOR
» IN MEMORIAM

» CONTENTS