NICOLAE IORGA – 150 DE ANI DE LA NAȘTERE

» ALEXANDRU ZUB, N. Iorga: cărți și orizont memorial, p. 1-6
» GHEORGHE CLIVETI, Istoria ca o curgere umană a vieții, cu „afluențe” de modernitate. Marginalii la primele „lecții” ale lui N. Iorga „de deschidere” de curs universitar (I), p. 7-29

STUDII ŞI ARTICOLE

EVUL DE MIJLOC
» IOAN-AUREL POP, ALEXANDRU SIMON, De la Raguza la Roma: înălțarea apuseană a lui Ștefan cel Mare (1474–1475), p. 31-48
» ALEXANDRU SIMON, Scrisori pierdute din vara anului 1480, p. 49-59
» ADRIAN MAGINA, Confessional Propaganda and Identity Construction. The Case of Romanians in the Highland Banat (16th–17th Centuries), p. 61-65

MODERNITATEA
» REMUS TANASĂ, Armenii din Imperiul Otoman și ideea de națiune, p. 67-76
» PHILIPPE HENRI BLASEN, Revoluția lui Tudor Vladimirescu și campania lui Alexandru Ipsilanti în presa de limbă germană din Imperiul austriac, p. 77-110
» SIMION-ALEXANDRU GAVRIȘ, Cel dintâi guvern al principelui străin (11/23 mai – 13/25 iulie 1866): sinteze, note, reconsiderări, p. 111-137
» MIHAI CHIPER, Revizionism istoric moldovenesc. Cazul Războiului de Independență, p. 139-179

ISTORIE INSTITUȚIONALĂ
» MIHAI MÎRZA, Biserica și parohia Sfântul Apostol Andrei din Iași în secolul al XIX-lea: studiu de istorie socială și instituțională, p. 181-209
» CĂTĂLINA MIHALACHE, Haret şi epoca sa: inspecţiile, un ingredient al reformelor de succes, p. 211-259
» OVIDIU LEONTE, Instituțiile represiunii: Securitate, Miliție, Justiție, în județul/ raionul Roman (1948–1964), p. 261-296

SUB SEMNUL MARELUI RĂZBOI
» CLAUDIU-LUCIAN TOPOR, Bolshevik propaganda on the Romanian front. Public meetings during 1917, p. 297-307
» CRISTIAN CONSTANTIN, Războiul Civil Rus văzut de la Dunărea de Jos: intervenția aliaților, naționalismul ucrainean și criza refugiaților (1918–1924), p. 309-344
» HADRIAN GORUN, Pledoarie pentru o abordare teoretică: România în ecuația Marelui Război, p. 345-353

ISTORIE RECENTĂ
» IONEL MUNTEANU, Emigranți români în portul Anvers în perioada interbelică, p. 355-373
» ADRIAN CIOFLÂNCĂ, Imaginile atrocităților și moștenirea dictaturilor. Fotografii din timpul Holocaustului în arhive din România, p. 375-389
» ALEXANDRU D. AIOANEI, Trecerile ilegale peste frontiera româno-sovietică în anii 1946–1948, p. 391-410

ISTORIA CULTURII
» EDUARD RUSU, Muzica bisericească și Domnia, p. 411-423
» LIGIA LIVADĂ-CADESCHI, LAURENŢIU ZOICAŞ, Datoriile omului creştin/ Meditaţii religioase (Simeon Marcovici, 1839). Destinul frământat al unor traduceri româneşti de la jumătatea secolului al XIX-lea, p. 425-446
» ANDI MIHALACHE, Grafemele absenței: nume, corpuri, amintiri, p. 447-484
» ASTRID CAMBOSE, „Răsfulgerații”: istoria oficială și contraistoriile ei. Memorialistica, istoria orală, reportajul de actualitate și media online, surse concurente ale unei arhive în curs de constituire (II), p. 485-520

DOCUMENTA

» PETRONEL ZAHARIUC, «Les diptyques de Zographou». De nouvelles infor-mations sur les relations des Roumains avec le monastère de Zographou du Mont Athos (début du XVe – début du XIXe siècle), p. 521-562
» MIHAI ANATOLII CIOBANU, Un plan rusesc al „cătunului” Ștefănești, p. 563-568
» IOAN-AUGUSTIN GURIŢĂ, SORIN GRIGORUŢĂ, Un izvod privitor la statutul fiscal al preoţimii din Mitropolia Moldovei la începutul secolului al XIX-lea, p. 569-592

» RECENZII

» CONTENTS