editor: Andi MIHALACHE

» LAURENŢIU NICOLAE STAMATIN, Educaţia în societatea iudaică a Vechiului Testament, p. 1-11
» IULIAN MARCEL CIUBOTARU, Observaţii cu privire la obârşia mitropolitului Gheorghie al II-lea al Moldovei, p. 13-21
» PETRONELA PODOVEI, Monumentele religioase de lemn din judeţul Botoşani între funcţia ecleziastică şi patrimoniu naţional, p. 23-38
» IULIANA STAVARACHI, Date privind dinamica vieții sociale din Muntenimile ieșene la începutul secolului XIX, p. 39-53
» COSMIN MIHUŢ, Partida Naţională din Ţara Românească şi Marile Puteri (1838-1840), p. 55-72
» ILIE-AUREL URSU, Organizarea sistemului penitenciar în România sub Carol I, p. 73-89
» LUISA PREDA, Pagini din istoria turismului românesc. Schiță de proiect, p. 91-99
» CĂTĂLINA MIHALACHE, Delictul, conflictul, culpa: strategii de socializare a școlarului și a familiei sale în prima parte a secolului XX, p. 101-116
» ADRIAN CIOFLÂNCĂ, Antisemitismul ca falsă știință. Șama Salzberger vs. Nicolae Paulescu, p. 117-131
» IONUŢ NISTOR, Cultul violenţei în practica puterii. Aromânii legionari şi noul „model” de stat (1940-1944), p. 133-156
» ALEXANDRU D. AIOANEI, Comuniștii români, criza economică și lupta pentru putere între anii 1944 și 1948, p. 157-175
» GEORGIANA LEȘU, Istoria modernă a românilor din perspectiva canonului istoriografic „democrat-popular”, p. 177-205
» MARIAN HARIUC, Istoriografia românească în fața provocărilor post-stalinismului, p. 207-220
» MARIUS TĂRÎŢĂ, Radiografia unui clan partinic din RSS Moldovenească în anul 1948. Cazul Batov, p. 221-228
» FELICIAN VELIMIROVICI, „Nu am spus niciodată că Roller nu este Roller”: ședinţa istoricilor români din 17 noiembrie 1954, p. 229-247
» CEZAR STANCIU, România și problema relațiilor sino-iugoslave, p. 249-262
» ANDI MIHALACHE, Note despre o sociologie a kitsch-ului în perioada comunistă: surse, ipoteze, interpretări, p. 263-280
» FLORENTINA-CRISTINA GÎLCĂ, Eroine antice în filmografie şi ideile feministe, p. 281-289

» Contents