» ALEXANDRU ZUB, Unitatea românească: un proces istoric de durată, p. 1-5
» DUMITRU VITCU, Centenarul Marii Uniri (1918−2018). File de epopee, p. 7-40

STUDII ŞI ARTICOLE

CONFIGURĂRI PREMODERNE: RELIGIE, ECONOMIE, SOCIETATE
» MARIUS CHELCU, Economic Status of Moldavian Monasteries in the 18th Century. Notes on income and expense lists, p. 41-47
» IOAN-AUGUSTIN GURIŢĂ, Social and Economic Reasons for Founding New Monasteries and Sketes in the 18th Century Moldavia, p. 49-56
» PETRONEL ZAHARIUC, Les monastères de Neamț et Secu (Moldavie) et leurs activités économiques jusqu’au milieu du dix-neuvième siècle, p. 57-64

REPERE URBANE: CUTUME ȘI INOVAȚII
» IULIANA BRĂTESCU, Forme de manifestare ale solidarităților urbane: mahalagiii, p. 65-82
» DUMITRU VITCU, Repere urbanistice ieșene la mijlocul secolului al XIX-lea, p. 83-90

COORDONATELE MODERNITĂȚII
» GHEORGHE CLIVETI, Unirea românilor, în „calendarul” Europei moderne, p. 91-97
» SIMION-ALEXANDRU GAVRIȘ, Un conservator sub semnul nestatorniciei: Lascăr Catargiu – ministru de Interne al Moldovei (27 aprilie − 21 septembrie 1859), p. 99-116
» DANIELA BALAN, Alexandru Marghiloman − discurs și practică politică la final de secol XIX, p. 117-152
» LIVIU BRĂTESCU, Schimbări de paradigmă în viața politică românească (1900−1907), p. 153-168
» DINU BALAN, Naţiune şi confesiune la începutul secolului al XX-lea în Regatul României: „Afacerea Baud”, p. 169-185

BIOGRAFII, FAMILII, CARIERE
» NICOLETA STAN-ȚURCANU, Copilăria și studiile lui Dimitrie A. Sturdza, p. 187-199
» ANDREI-OCTAVIAN VITCU, Bașoteștii secolului al XIX-lea: Ioniță Bașotă și Anastasie Bașotă, p. 201-212
» VERONICA EDROIU-TURCUŞ, Procesul de selectare a bursierilor pentru Şcoala Română de la Roma în primii ani de funcționare, p. 213-228
» MARIAN HARIUC, „Une étude sur Guichardin”: debutul istoriografic al lui Andrei Oțetea, p. 229-242

ACCENTE REGIONALE
» ȘTEFĂNIȚA-MIHAELA UNGUREANU, Viaţa culturală, socială şi politică provincială reflectată în paginile ziarului „Bukowina. Landes- und Amtszeitung” (1862–1868), p. 243-257
» PHILIPPE HENRI BLASEN, Regionalism after the Administrative Reform of 14th August 1938. How Romanian Authorities and Elites celebrated the Year 1918 in Suceava Region, p. 259-266

ECOURI INTERBELICE
» ANDREI FLORIN SORA, Primii funcționari din Vechiul Regat în Basarabia (27 martie − 27 noiembrie 1918), p. 267-286
» ȘERBAN TURCUȘ, Probleme și disfuncționalități ecleziale românești în instrucțiunile Sfântului Scaun pentru nunții apostolici în România (1920, 1923), p. 287-300

DIN ISTORIA RECENTĂ
» ALEXANDRU AIOANEI, Tehnocratul din umbră: Aurel Vijoli și planificarea economiei în România „democrat-populară”, p. 301-323
» ELENA DRAGOMIR, Romania and the Common Market Argument within the CMEA Integration Debates, 1962−1963, p. 325-342
» DAN-ALEXANDRU SĂVOAIA, Human Rights and Independent Trade Unionism in late 1970ʼs Romania: the case of SLOMR, p. 343-360

REPERE CULTURALE
» EDUARD RUSU, Meterhaneaua – principala modalitate de manifestare a puterii politice prin muzică, p. 361-376
» SILVIA MARIN BARUTCIEFF, Construind alteritatea nocturnă în imaginarul din sudul Transilvaniei. Mimică și gestică în reprezentările evreilor din iconografia ortodoxă a secolului al XIX-lea, p. 377-392
» ASTRID CAMBOSE, Paștele Blajinilor. Semnificații generale și observații de teren în comuna Țibănești, Iași, 2015, p. 393-429

DEZBATERI ISTORIOGRAFICE
» ALIN-MIHAI GHERMAN, Un document inedit de la Aron vodă Tiranul și urmările lui, în Istorie și cultură. In honorem academician Andrei Eșanu, editor Constantin Manolache, Chișinău, 2018, p. 183−190 (PETRONEL ZAHARIUC), p. 431-434

DOCUMENTE
» IOAN-AUGUSTIN GURIŢĂ, SORIN GRIGORUŢĂ, O catagrafie inedită a Mănăstirii Coşula (1850), p. 435-460

» RECENZII

» CONTENTS