Editori: Andi MIHALACHE, Dan APARASCHIVEI, Gheorghe CLIVETI, Alexandru SIMON

ANTIC ȘI MEDIEVAL
» L. MUNTEANU, E. POPUȘOI, The Roman Coin Hoard from Iezer, p. 1-34
» GEORGE BILAVSCHI, Arheolingvistica spaţiului rural medieval românesc, p. 35-57
» ALEXANDRU SIMON, Principele Dominic, secuii şi Ţara de Jos a Moldovei, p. 59-76
» PETRU-COSMIN COVRIG, Studiu de caz asupra unui document medieval privitor la vechimea românilor din Regatul Ungariei, p. 77-84
» MIHAI SAFTA, Analiza conceptului de „stat modern” şi posibilele sale origini. Despre formele de agregare teritorială şi socială din spaţiul italian medieval, p. 85-94
» IULIAN MARCEL CIUBOTARU, Consideraţii referitoare la regimul juridic al mănăstirilor personale din Moldova (secolele XV-XVI), p. 95-113
» ROMEO GABRIEL MOLDOVAN, Bunuri mobile şi imobile în Transilvania secolului XVII. Studiu despre relaţia dintre „legi” şi interese în testamentele maghiare, p. 115-121
» IULIANA STAVARACHI, Câteva considerații privind apariția mahalalei Muntenimii din Iași în secolul XVII, p. 123-137
» PETRONELA PODOVEI, Locul edificiilor religioase de zid din judeţul Botoşani în arhitectura ecleziastică din Moldova (secolele XV-XVIII), p. 139-160

MODERN, MODERNITATE, MODERNIZARE
» COSMIN MIHUȚ, Un document inedit despre exilarea lui Ion Câmpineanu (1840), p. 161-170
» ROXANA MONAH, L’Orient (dé)figuré : les peintres français du XIXe siècle devant la ville arabe, p. 171-183
» MARIA MĂDĂLINA IRIMIA, Ipostaze ale antisemitismului la „Junimea” din Iaşi: Titu Maiorescu, Mihai Eminescu şi Vasile Conta, p. 185-206
» MARIUS CHELCU, Originea, evoluţia şi finalitatea unei idei: dreptul de stăpânire a moşiilor de către armenii din Moldova, p. 207-224
» VASILICA ASANDEI-MÎRZA, Metode şi mijloace de cercetare arheologică în România la sfârşitul secolului XIX și începutul secolului XX, p. 225-240
» EMILIA CHISCOP, Politici de sănătate publică în presa ieșeană de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, p. 241-251
» DIEGO CIOBOTARU, Despre modernizare în ritmuri cazone: militarizarea vieții publice în România interbelică, p. 253-277

ÎN SECOLUL XX
» CĂTĂLINA MIHALACHE, Politiques culturelles, pratiques sociales, exercices identitaires : festivités scolaires en Roumanie au vingtième siècle, p. 279-296
» ALEXANDRU D. AIOANEI, Naționalizarea întreprinderilor industriale în regiunea Moldovei și drumul spre economia planificată, p. 297-309
» GEORGIANA LEȘU, Literatura de inspiraţie istorică din România „democraţiei populare”. Cazul Tudor Vladimirescu, p. 311-329
» OANA MIHAELA TĂMAŞ, Istoriografia românească a Marelui Război (1944-2014). Continuitate şi inovaţie, p. 331-341

POST SCRIPTUM
» ANDI MIHALACHE, Măștile adevărului: de la teoria istoriei la studiul de caz, p. 343-362

» Contents